Знайти технічне рішення

Вирішення питання забезпечення населення питною водою гарантованої якості потребує ретельного добору джерела водопостачання, належного проектування, використання сучасних технологій та матеріалів, дбайливого ставлення до захисту джерел та мереж. Не знаючи норм і правил проектування, будівництва та експлуатації цих систем, не можна приймати ефективні інженерні рішення, раціонально використовувати наявні ресурси.

З одного боку, дотримання вимог щодо проектування та будівництва, загальнотехнічних та екологічних стандартів є необхідним. Принагідно варто зазначити, що основні вимоги будуть представлені у цьому виданні.

З другого боку, існуючі в Україні стандарти створення систем питного водопостачання справедливо вважають доволі жорсткими. Системи та схеми подачі води й технології очищення, подібні до тих, які використовують у великих містах, зазвичай потребують чималих інвестицій, що не завжди можуть собі дозволити малі міста та сільські населені пункти. Крім того, складні технічні системи потребують більше коштів при їх подальшій експлуатації. Враховуючи відносно меншу кількість споживачів у сільській місцевості, це може істотно збільшити витрати на утримання. Варто також зважати на те, що в малих населених пунктах може не бути фахівців відповідної кваліфікації для експлуатації складних систем.Отже, беззаперечне слідування стандартам може зробити проект для сільських систем цілком «непідйомним» як точки зору вартості будівництва, так і з позиції вартості подальшого обслуговування.

З огляду на це фахівці сільського питного водопостачання – проектанти, будівельники, консультанти – почали опрацьовувати гнучкі, але не менш ефективні, й при цьому доступніші за ціною, рішення. У цьому виданні буде запропоновано подібні рішення, які є результатом досвіду сільських громад, що впровадили ці проекти.

Визначення та терміни

Будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капі тальний ремонт об’єктів будівництва.

Вода питна – вода, склад і властивості якої від повідають вимогам чинних державних сані тарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-400-10).

Водопровід – комплекс споруд для добування, очищення та подачі води певної якості спожи вачам.

Водокористування – використання водних об’єктів для задоволення потреб населення та господарства.

Водопостачання – подача води певної якості споживачам.

Водоспоживач – юридична або фізична особа, яка використовує воду.

Знезараження води – зменшення кількості хвороботворних організмів у воді до меж, які встановлено відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

Зона санітарної охорони (ЗСО) – територія та акваторія, на якій запроваджують особливий санітарно-епідеміологічний режим, щоб за побігти погіршенню якості води джерел цен тралізованого господарсько-питного водо постачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

Нецентралізоване водопостачання – забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (зокрема й пересувних), застосування установок (при строїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води.

ПКД – проектно-кошторисна документація.

Централізоване водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Перелік скорочень

АН   – авторський нагляд

ВБН  – відомчі будівельні норми України

ГОСТ  – державний стандарт (з рос. «государственный стандарт»)

ДБН  – державні будівельні норми України

ЕКМ  – електроконтактний манометр

ЗСО  – зона санітарної охорони

КВП  – контрольно-вимірювальний прилад

ПБХ  – правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та використанні хлору

ПВХ  – полівінілхлоридна труба

ПЕ    – поліетиленова труба

ПКД  – проектно-кошторисна документація

ПУЕ  – правила улаштування електроустановок

СНіП  – будівельні норми та правила 


І.1. Із чого починати?

І.2. Чи вистачить води у джерелі?

І.3. А скільки ж води потрібно?

І.4. Якість води

І.5. Джерела водопостачання та водозабірні споруди

І.6. Насоси та насосні станції

І.7. Регулювання тиску в системі

І.8. Електрообладнання, технологічний контроль,автоматизація та системи керування

І.9. Контроль якості води. Споруди для очищення води. Знезараження води

І.10. Зони санітарної охорони

І.11. Водогони, водопровідні мережі та пов’язані з ними споруди

І.12. Протипожежні заходи

І.13. Прилади обліку води

І.14. Улаштування індивідуальних підключень до системи водопостачання

Завантажити посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" в один клік.