ІІ.2.7. Окремі питання здійснення будівництва

Основні роботи з будівництва об’єкта або його частини дозволено починати лише після відведення в натурі майданчика (траси) для його будівництва, спорудження необхідної огорожі будівельного майданчика (охоронної, захисної або сигнальної) і створення геодезичної основи

Перед початком спорудження будівель та споруд потрібно зняти родючий шар ґрунту і складувати його в спеціально відведених місцях, щоб надалі його можна було використовувати для рекультивації земель.

Якщо будівництво об’єктів починається на вже забудованих ділянках, умови виконання робіт потрібно погодити з відповідними органами державного нагляду, місцевою адміністрацією та експлуатаційними організаціями згідно зі встановленим порядком. Йдеться про виділення небезпечних зон, меж та осей підземних споруд і комунікацій; схеми руху транспорту і пішоходів із передбаченими на них безпечними під’їздами та підходами до підприємств, будівель і споруд; протипожежні розриви; заходи щодо запобігання забрудненню території, водного та повітряного басейнів. 

На кожному об’єкті будівництва належить: 

•вести загальний журнал робіт; 

•складати акти на закриття прихованих робіт; 

•складати акти індивідуального та комплексного випробовування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання; 

•оформляти виконавчу документацію; 

•вести облік збирання і видалення відходів і вторинної сировини; 

•після завершення будівництва об’єкта скласти його архітектурно-технічний паспорт. 

Під час будівництва потрібно здійснювати заходи і виконувати роботи з охорони довкілля. Йдеться про рекультивацію земель, відновлення втрат природних ресурсів, виведення шкідливих викидів або очищення ґрунту, водойми та атмосфери від них. Указані заходи та роботи мають бути передбачені в проектно-кошторисній документації. 

Передавання виконаних робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. 

Етапи здавання-прийняття, відповідні обов’язки сторін, необхідність випробувань, способи задоволення взаємних претензій тощо, а також гарантійний термін експлуатації об’єкта загалом і/або виконання окремих робіт потрібно визначити в контракті на будівництво об’єкта. 

Приховані роботи – роботи з будівництва об’єкта, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил та технічних умов. Приховані роботи підлягають огляду, після якого складають акт. 

Акт на закриття прихованих робіт – офіційний документ, який складають представники замовника та підрядника після приймання виконаних робіт, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил та технічних умов. .Акт на закриття прихованих робіт належить оформляти після того, як самостійний підрозділ виконавців завершив певний процес.

← Назад    Далі →