ІІ.2.6. Початок будівництва

Оскільки тут і нижче у розділі ІІ.2.13. «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» йтиметься про процедурні питання організації будівництва, варто звернути увагу на нещодавні зміни щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства.

Із набуттям 1 вересня 2015 року змін до Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», значна частина функцій Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) була передана на рівень місцевого самоврядування, а саме віднесена до відання виконавчих органів із питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних рад. Також з’явився термін «орган державного архітектурно-будівельного контролю», функціями якого, як видно, наділяються не тільки ДАБІ, як це було раніше. При цьому за ДАБІ залишається значно модифікована наглядова функція за діяльністю органів державного архітектурно-будівельного контролю. 

Органи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють: 

•оформлення документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт; 

•прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Розподіл повноважень між органами державного архітектурно-будівельного контролю залежить від категорії складності об’єкта будівництва. 

Щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих у межах сільських чи селищних населених пунктів, уповноваженими органами є: 

•виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю відповідних сільських, селищних рад. 

Щодо об’єктів: 

•I, II, III, IV, V категорій складності, розташованих за межами сільських чи селищних населених пунктів; 

•I, II, III, IV, V категорій складності, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць; 

•IV категорії складності, розташованих у межах сіл та селищ; 

•усіх об’єктів V категорії складності – в межах населених пунктів 

уповноваженим органом є: 

•ДАБІ через головних інспекторів будівельного нагляду в областях/містах. 

За умови, якщо сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчих органів із питань державного архітектурно-будівельного контролю, видача документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється ДАБІ для об’єктів усіх категорій складності. 

Для того щоб почати будівельні роботи, організація або фізична особа – забудовник повинна отримати дозвільну документацію на будівництво в органах державного архітектурно-будівельного контролю. 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» внесено зміни до порядку оформлення дозвільної документації на будівництво. Так, процедура отримання дозволу залежить від складності об’єкта будівництва: 

1. Право на виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах, що належать до I-III категорій складності, та підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж і споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт. 

2. Для об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності, видається дозвіл на виконання будівельних робіт. 

Виконувати будівельні роботи, підключати об’єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації заборонено.

Для реєстрації Декларації про початок виконання будівельних робіт замовник і підрядник або уповноважена ними особа подають до уповноваженого органу такі документи: 

1) замовник будівництва: 

•документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою; 

•проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку; 

•відомості про здійснення авторського та технічного нагляду; 

•копія документа, що посвідчує право власності на будинок або споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт (у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта містобудування);

•фінансова звітність, складена відповідно до ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV, та копія ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, засвідчена в установленому законом порядку (у разі здійснення будівництва, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб); 

•копія зареєстрованої проектної декларації та документ, що підтверджує його опублікування (у разі спорудження об’єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб); 

2) підрядник будівництва: 

•копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію; 

•копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядника будівництва об’єкта, засвідчена в установленому законом порядку; 

•договір (контракт) підряду на будівництво об’єкта; 

•документ про призначення відповідальних виконавців робіт; •відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які будуть брати участь у виконанні замовлення; 

•пропозиції щодо залучення субпідрядників. 

Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт уповноважений орган проводить на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів із дня надходження декларації. 

У разі якщо уповноважений орган не зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт або не прийняв рішення про відмову в її реєстрації в установлений строк, право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день із дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову – прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою. 

З 1 вересня 2015 року орган архітектурнобудівельного контролю може повернути декларації про початок підготовчих або будівельних робіт лише у чітко визначених випадках. 

Так, декларація про початок підготовчих робіт може бути повернута у випадку, якщо в ній не відображена інформація:

•щодо замовника, назви чи адреси об’єкта будівництва; 

•щодо документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою; 

•щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, та осіб, які розробили проект виконання підготовчих робіт. 

Декларація про початок виконання будівельних робіт може бути повернута у випадку, якщо в ній не відображені: 

•інформація щодо замовника, назви чи адреси об’єкта будівництва;

•інформація щодо документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою; 

•містобудівні умови та обмеження (крім об’єктів, для яких такі не надаються); 

•інформація щодо проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду. 

Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.

← Назад    Далі →