ІІ.2.5. Організація нагляду та контролю за виконанням будівельних робіт

Обов’язковими формами нагляду є: 

• технічний нагляд за будівництвом; 

• авторський нагляд за будівництвом.


ІІ.2.5.1. Технічний нагляд за будівництвом

Порядок організації та здійснення технічного нагляду визначено Постановою КМУ від 11.07.2007 р. №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

Технічний нагляд забезпечує замовник будівництва протягом усього терміну будівництва. Мета ТН – контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. 

Особи, що здійснюють ТН, повинні мати відповідний кваліфікаційний сертифікат, виданий архітектурно-будівельною атестаційною комісією. 

Осіб, які здійснюють ТН, залучають на договірній оплатній основі. Вартість послуг із ТН складає, як правило, від 1,5 до 2,5% від загальної вартості будівельних робіт. 

Договір ТН має бути укладеним до початку будівництва. 

Функції ТН є такими: 

•перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання;

•перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

•перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектнокошторисній документації; 

•перевірка виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами ТН; 

•ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних із недоліками; 

•проведення разом із підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, зокрема й прихованих, і конструктивних елементів; 

•оформлення актів робіт, виконаних із недоліками.


ІІ.2.5.2. Авторський нагляд за будівництвом

Будівельні роботи повинні також супроводжуватися наглядом за будівництвом з боку проектувальника – автора/розробника ПКД. Авторський нагляд передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту.

Послуги АН, як і у випадку з ТН, оформлюються договором і надаються оплатно. 

Договір АН має бути укладеним до початку будівництва. 

Порядок організації та здійснення авторського нагляду також визначено Постановою КМУ від 11.07.2007 р. №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури». 

Відвідування об’єкта будівництва представниками АН здійснюється згідно з планом-графіком або за викликом замовника, виходячи з виробничої потреби. Результати АН фіксуються в спеціальному журналі.


ІІ.2.5.3. Інші форми контролю та нагляду

Залежно від специфіки та складності будівельних робіт контроль за їх виконанням може також здійснюватися: органами державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ), органами санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежного нагляду, Держнаглядохоронпраці, Державною екологічною інспекцією та ін.

Не обов’язковою, але бажаною формою є нагляд з боку громадськості. Наприклад, функції такого нагляду може виконувати Група управління проектом. 

Право контролю та технічного нагляду поширюється не тільки на роботи, які виконує генеральний підрядник, а також і на роботи, які виконують субпідрядники. Водночас генеральний підрядник, який є замовником щодо субпідрядної організації, має право здійснювати аналогічні функції контролю за діяльністю субпідрядників.

← Назад    Далі →