ІІ.2.4. Генеральний підрядник та субпідрядники

Законодавство (ст. 319 ГК України) вказує на право підрядника за згодою замовника залучати для виконання договору як третіх осіб субпідрядників. І хоча у практиці сільського водопостачання це трапляється доволі нечасто, однак на таке варто звернути увагу.

Генеральний підрядник – це підрядник, який відповідає за виконання комплексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику і забезпечує координацію діяльності інших підрядників, зокрема, субпідрядників. 

Субпідрядники – підрядники, які виконують спеціальні й окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядником. 

Важливо те, що договори субпідряду на виконання спеціальних або монтажних робіт укладає генеральний підрядник, а не замовник. Замовник перебуває в договірних відносинах тільки з генеральним підрядником, який відповідає перед замовником за виконання всіх робіт у строки, передбачені договором, та їх необхідну якість, зокрема й робіт, які виконує субпідрядник. 

Забезпечення будівельної готовності об’єкта, конструкцій та окремих видів робіт для здійснення субпідрядником подальших монтажних та інших спеціальних робіт є обов’язком генерального підрядника. Генеральний підрядник зобов’язаний передати субпідрядникам затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування субпідрядних робіт, координувати роботу субпідрядників, здійснювати контроль за їхньою роботою без втручання в оперативно-господарську діяльність. 

Субпідрядник зобов’язаний згідно з договором субпідряду власними силами та засобами виконати передбачені монтажні та інші спеціальні роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та у встановлений строк, забезпечити належну якість цих робіт, своєчасно усунути недоліки у виконаних роботах, які виявлено в процесі їх прийняття. На субпідрядника покладено забезпечення робіт, які він виконує всіма матеріалами, деталями та конструкціями за винятком матеріалів, забезпечення якими здійснює генеральний підрядник та замовник.

← Назад    Далі →