ІІ.2.3. Укладання договору із визначеним підрядником/постачальником

З обраним за результатом тендера/конкурсу підрядником чи постачальником укладають договір. Сторонами в договорі є підрядник та замовник.

Ч. 1 ст. 318 Господарського кодексу України встановлює, що за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати визначені договором будівельні та інші роботи. 

Замовник, у свою чергу, зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти та оплатити їх.


Хто має виступати замовником будівництва? Відповідно до законодавства України замовником є особа, яка залучає підрядника для виконання робіт із будівництва об’єкта, укладає з ним договір підряду, контролює хід будівництва, здійснює технічний нагляд, робить розрахунки, приймає закінчені роботи та здає об’єкт в експлуатацію. Зазначені функції і є основними функціями замовника будівництва. У практиці виконання проектів сільського водопостачання трапляються випадки, коли фактичних замовників будівництва одного об’єкта є кілька. Наприклад, ПКД замовляє та отримує сільська громадська чи благодійна організація (скажімо, для того, аби швидко виготовити ПКД і витратити при цьому кошти не бюджету, а громади). Потім сільська рада використовує цю ПКД для будівництва якоїсь частини мережі. При цьому та сама громадська організація самостійно (в межах тієї самої ПКД) замовляє та будує якусь іншу частину мереж чи закуповує обладнання, матеріали та ін. Тобто усі дії усіх залучених сторін спрямовані на одну й ту саму систему водопостачання. Але фактичних замовників є кілька, так само як і може бути потім кілька фактичних власників отриманих результатів. Щоб уникнути подібних проблем, найкращим варіантом, на нашу думку і з нашого досвіду, буде той, коли замовником будівництва виступатиме орган місцевого самоврядування. Інші ж зацікавлені сторони/партнери залучатимуться до виконання проекту на законних підставах та для досягнення спільної мети. Про варіанти залучення ресурсів інших партнерів у виконання проекту, замовником якого є орган місцевого самоврядування, див. у Розділі ІІ.2.8.


Базові положення щодо договорів підряду на капітальне будівництво містяться в Цивільному кодексі (ст. 875-891) та Господарському кодексі України (гл. 33). Зазвичай підрядники, що мають досвід роботи, використовують типові форми договорів. При цьому важливо розуміти, що укладання договору має відповідати законодавству (див., наприклад, ГК України, ст. 179). Також існує «Зразок договору підряду в капітальному будівництві» – рекомендований для використання у будівництві. Цей зразок розроблено відповідно до Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2005 р. №3. 

Договір повинен мати номер, дату укладання та бути засвідченим підписами і печатками сторін. Важливим додатком до договору є договірна ціна.

← Назад    Далі →