ІІ.2.13. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Збудовані об’єкти приймають в експлуатацію у порядку, встановленому законодавством. Об’єкти, що не прийняті в експлуатацію, експлуатувати не дозволяється.

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», зі змінами і доповненнями. Звертаємо увагу, що з метою реалізації Закону України від 09.04.2015 р. №320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» у вересні 2015 року в порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів внесено зміни та доповнення (Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. №750). 

Так, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I-III категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, відбувається шляхом реєстрації органами державного архітектурнобудівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Органами, уповноваженими оформлювати документи щодо прийняття об’єктів в експлуатацію, в залежності від категорії складності об’єкта будівництва, є виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю відповідних сільських рад або ДАБІ (див. додатково Розділ ІІ.2.6). 

У разі прийняття об’єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв’язку з несприятливими погодними умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов. 

У разі настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить відповідний запис у декларації або акті готовності об’єкта до експлуатації, зокрема, зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться до закінчення несприятливих погодних умов. 

У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурнобудівельного контролю. 

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката. 

У разі втрати або знищення декларації чи сертифіката орган державного архітектурнобудівельного контролю видає безоплатно дублікат такої зареєстрованої декларації чи дублікат сертифіката протягом десяти робочих днів після надходження від замовника (уповноваженої ним особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у друкованих засобах масової інформації повідомлення про втрату. 

Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою внесення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

← Назад    Далі →