ІІ.2.10. Особливості залучення коштів населення до виконання проекту

Проекти сільського водопостачання зазвичай пов’язані з залученням коштів населення. Із досвіду DESPRO внески населення складають майже 35-50% від загальної вартості проекту. Хоча іноді бувають проекти і зі 100-відсотковим фінансування населенням. 

Важливий момент при реалізації проекту – правильне оформлення залучених коштів населення та правильне спрямування внесків на потреби проекту. Випадки неправильного оформлення внесків населення, на жаль, непоодинокі.


Важливо звернути увагу на таке. Модель децентралізованого водопостачання, описана у цьому Посібнику, базується на єдиному виконавці проекту – сільській або селищній раді (виконкомі). І відповідно будь-які форми фінансової участі населення у межах цієї моделі мають сприйматися як допомога сільській раді як замовнику будівництва, зокрема й фінансова. Зважаючи на це, способи залучення, оформлення та використання коштів населення не мають створювати конфлікт щодо прав власності на результати виконання проекту. З точки зору моделі, описаної тут, усе, що будується чи купується, має врешті належати до комунальної власності.


Необхідними вимогами до будь-якого механізму залучення коштів населення є: 

•довіра населення; 

•безпека та прозорість; 

•відсутність ризиків щодо оподаткування. 

Аналіз законодавства з урахування вимог, зазначених вище, дав змогу сформувати певний набір із 5 способів залучення коштів населення: 

1. «Населення – комунальне підприємство» 

2. «Населення – неприбуткова організація (громадська, ОСН)» 

3. «Населення – благодійний фонд» 

4. «Населення – фізична особа»

 5. «Населення – обслуговуючий кооператив» 

Кожен із зазначених способів спирається на пов’язаний із набором необхідних дій громади та потребує відповідного документального оформлення. Вибір способу залучення коштів також залежить від ситуації у конкретному селі. 

Рекомендації DESPRO щодо вибору способу залучення коштів, а також вимоги до оформлення внесків містяться в окремому виданні – «Пораднику з питань залучення коштів населення щодо спільного фінансування будівництва об’єктів систем водопостачання» (Додаток 3).


Також Порадник доступний на онлайнспільноті практиків DESPRO «Сільське питне водопостачання». Режим доступу: http://km.despro.org.ua/ course/index.php?categoryid=10.

← Назад    Далі →