ІІ.2. Виконання будівельних робіт

ІІ.2.1. Загальні положення

Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів (ДБН А.3.1-52009), які встановлюють вимоги до: 

 • реєстрації декларацій про початок виконання робіт із будівництва, облаштування будівельних майданчиків і робочих місць;

 • порядку та правил виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва; 

 • контролю якості робіт і їх прийняття, розроблення і використання проектів виконання робіт; 

 • виконавців робіт із будівництва (наявність ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів);

 •  складу та комплектності проектної документації для будівництва (зокрема, проекту організації будівництва); 

 • охорони та збереження навколишнього середовища – природного, соціального, куди входить і життєдіяльність населення; 

 • складу робіт, їх вартості, нормативів витрат ресурсів для їх виконання; 

 • •застосовуваних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

 • умов постачання устаткування для монтажу; 

 • будівельної продукції (будівель і споруд); 

 • порядку та умов здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єктів; 

 • договірних відносин у будівництві; 

 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Увесь процес будівництва можна поділити на три стадії (відповідно до ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»): 

 • виконання підготовчих та будівельних робіт; 

 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 

 • реєстрація права власності на об’єкт містобудування.

← Назад    Далі →