ІІ.1.8. Складання проектного документа

Після того, як усі складники майбутнього проекту відомі та узгоджені з громадою, рекомендовано оформити ідею у вигляді проектного документа. Наявність добре сформованого проектного документа допоможе правильно розставити акценти під час виконання проекту, додатково продемонструє відкритість у діяльності. Крім того, буде однозначно краще спілкуватися з потенційними партнерами.

Типова структура проектного документа містить такі розділи: 

1. Опис проблеми. 

2. Цільова група та територіальне охоплення проекту. 

3. Мета проекту. 

4. План виконання проекту. 

5. Залучення цільової групи та громадян (соціальна мобілізація). 

6. Результати виконання проекту. 

7. План життєздатності проекту. 

8. Бюджет проекту.

Зазвичай проектний документ містить стислий опис (який часто називають анотацією), що виступає в якості вступу. 

Типовий формат для складання проекту наведено у Додатку 2.

 Завдання      Терміни виконання  Результати        Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн.         Документи та інші джерела, що засвідчують виконання завдання
         
         

ІІ.1.8.1. Визначення бюджету проекту та джерел надходження коштів

Основою для формування бюджету проекту є вартість будівельних робіт, а також матеріалів та обладнання відповідно до ПКД. Однак є й інші витрати, які необхідно вносити до бюджету проекту, оскільки вони необхідні для організації будівництва, наприклад, технічний чи авторський нагляд

Важливо на момент формування бюджету проекту вже мати результати переговорів із потенційними виконавцями будівельних робіт та з постачальниками матеріалів й обладнання. Зазвичай на рівні договірної ціни можна суттєво зменшити витрати на майбутнє будівництво порівняно із кошторисною вартістю, закладеною у ПКД. 

Отже, вже на етапі формування бюджету необхідно розуміти, яким чином буде організоване будівництво: хто буде закупляти матеріали та обладнання (замовник чи підрядник), чи є можливість заощадити на податку на додану вартість через придбання товарів у підприємця – неплатника такого податку і т. ін. 

Так само необхідно сформувати бачення щодо джерел надходження коштів. Необхідно брати до уваги, що, наприклад, для бюджетного фінансування кошти можна спрямовувати на «закінчений» обсяг робіт. Тому при врахуванні бюджетного фінансування як джерела надходження коштів рекомендуємо скористатися таким порядком: 

  • спочатку визначають, який обсяг коштів реально виділити із місцевого бюджету. Зазвичай обсяг бюджетних коштів, що може виділити місцева рада, є фіксованим і більш-менш прогнозованим; 

  • далі визначають обсяг робіт, який можна виконати за кошти бюджетного фінансування. Відповідно на цей обсяг буде зменшено загальний обсяг; 

  • далі розподіляють решту обсягу робіт між іншими джерелами. Кошти громади чи інших партнерів (не бюджетників), як правило, можна використовувати більш гнучко.

← Назад    Далі →