ІІ.1. Планування виконання проекту

ІІ.1.1. Створення Групи управління проектом

Залучення населення до участі у проекті важливо розпочати вже на цьому етапі. Ініціативна група має об’єднати «соціальний ресурс» активних громадян із можливостями сільської ради. Завданнями ініціативної групи є формування спільного розуміння як серед населення, так і серед працівників сільради щодо існуючої проблеми, координація спільних дій щодо визначення обсягу проблеми, організація консультацій із населенням села, пошук подібних ініціатив у інших селах та ознайомлення із досвідом щодо реалізації таких ініціатив.

Група управління проектом повинна складатися з представників органів місцевого самоврядування села (селища), активу громади. Сюди може входити також представник районної влади. Важливо дотримуватися балансу представництва, щоб частки представників від влади та від громадськості були рівними, а також варто зважати на гендерний баланс. Важливим є формалізувати повноваження робочої групи, затвердивши положення про неї та персональний склад рішенням відповідної ради. 

Зазвичай Група управління проектом вирішує такі завдання: 

•Здійснення заходів соціальної мобілізації та інформування населення: організація й проведення громадських обговорень, збирання фінансового внеску від домогосподарств, організація залучення населення до участі у некваліфікованих будівельних роботах (за умови планування таких робіт) та роботах із благоустрою території після завершення будівництва, формування та оприлюднення зручним та доступним для населення способом інформації про хід та результати проекту.

•Формування плану заходів по проекту, забезпечення повноти та вчасності їх виконання. 

•Моніторинг та оцінка прогресу у виконанні проекту, досягнення поставлених якісних та кількісних результатів (показників результативності проекту). 

•Координація дій співвиконавців та партнерів проекту. 

•Спільно з сільською радою – організація відбору постачальників/виконавців товарів, робіт та послуг згідно із завданнями проекту на основі тендерних процедур. Члени Групи управління проектом повністю чи частково входять до складу тендерного комітету, створеного сільською радою. При цьому кількість членів Групи у складі тендерного комітету має складати щонайменше просту більшість. 

•Моніторинг витрат коштів по проекту, ведення чіткого, точного і повного обліку отриманих та зібраних коштів. 

•Забезпечення участі населення у прийнятті сільською радою рішення про варіант утримання та обслуговування системи водопостачання: збір та систематизація громадської думки населення, організація громадських обговорень, представлення громадської думки сільській раді.

 •Формування та подання звітності по проекту (у разі необхідності подання такої звітності при використанні коштів сторонніх партнерів чи донорів). 

•Підготовка інформації про хід та результати виконання проекту й подання її на розгляд сільській раді. 

•Надання іншої практичної допомоги та сприяння сільській раді з метою виконання проекту. Будь-якої формалізації на цьому етапі ініціативна група не потребує. Адже до її складу за визначенням входять найбільш активні громадяни, які зазвичай користуються довірою більшості мешканців села. Достатньо затвердити склад Групи управління проектом рішенням загальних зборів мешканців села. Втім, за необхідності, склад Групи управління проектом можна затвердити і рішенням органу місцевого самоврядування. 

Положення про Групу управління проектом та відповідне рішення органу місцевого самоврядування наведено у Додатку 1. 

Не варто забувати і про «соціальні ресурси» існуючих у селі активних організацій громадянського суспільства – громадських, благодійних, неприбуткових кооперативів тощо. Нерідко, об’єднавшись одного разу для вирішення якоїсь місцевої проблеми і створивши при цьому неприбуткову організацію, саме такі організації стають рушійними силами у подоланні й інших проблем.

← Назад    Далі →