Побудувати систему водопостачання

Модель децентралізованого водопостачання DESPRO

Модель децентралізованого водопостачання DESPRO базується на соціальній мобілізації та активній участі громадян – отримувачів вигод (або бенефіціарів).

Соціальна мобілізація пов’язана із потребою розбудови потенціалу та процесів співпраці в рамках громади, щоб вирішувати питання спільної значущості, а також питання, які представляють суспільний інтерес: водопостачання, поводження з побутовими відходами та ін. 

Соціальна мобілізація залучає місцеве населення та всі відповідні рівні влади. Завдяки соціальній мобілізації можуть бути залучені значні фінансові внески бенефіціарів у поліпшення комунальних послуг, зокрема, таких як водопостачання. 

У моделі децентралізованого водопостачання в рамках DESPRO зацікавленими сторонами на місцевому рівні є: 

Сільська громада як група людей, що мешкають на одній території (село або навіть частина села), поєднані однотипними умовами проживання. 

Сільська рада як орган, що відповідальний за організацію надання публічних послуг, зокрема й водопостачання, на відповідній території. Вона також відповідає за розподіл фінансів для виконання заходів, спрямованих, зокрема, на водопостачання. Сільська рада є організатором та виконавцем проекту із покращення водопостачання. 

Група управління проектом (Робоча група) – формальний орган, створений за рішенням сільської ради (або виконкому). Група управління проектом – допоміжний орган для сільської ради у процесі виконання проекту, один із механізмів соціальної мобілізації. У Робочу групу входять представники як сільської ради, так делегованих громадою активістів. 

Надавач послуги (оператор) – особа, що утримує та обслуговує систему водопостачання, надає послугу споживачам. Може бути різних організаційно-правових форм: комунальне підприємство, фізична особа-підприємець, господарське товариство, кооператив. Рішення щодо вибору оператора, за законом, приймає відповідна сільська рада, погоджуючи його з громадою. 

Районні/обласні органи влади відповідають за координацію регіонального розвитку та захист спільних інтересів громад району. Районна влада має у розпорядженні кошти в рамках державних і регіональних цільових програм. Ці кошти можуть бути доступні сільським громадам для виконання відповідних програм на території села.

Модель децентралізованого водопостачання в рамках DESPRO

Що робить модель DESPRO специфічною?

• Сільська рада є виконавцем проекту 

• Соціальна мобілізація: 

• Участь у прийнятті рішень: визначення проблеми; погодження технічного рішення; погодження способу залучення коштів від населення та розміру внеску від домогосподарства 

• Участь у виконанні проекту насамперед через делегування представників до групи управління проектом 

• Акцент на належному плануванні, організації будівництва та прийнятті в експлуатацію об’єктів будівництва 

• Необхідність створення механізму утримання та обслуговування, куди входять і розрахунок та встановлення тарифу


ІІ.1. Планування виконання проекту

ІІ.1.1. Створення Групи управління проектом

ІІ.1.2. Ідентифікація проблеми

ІІ.1.3. Забезпечення рівного доступу до водопостачання

ІІ.1.3.1. Право людини на воду

ІІ.1.3.2. Соціальні ситуації

ІІ.1.4. Попереднє оцінювання масштабу проблеми та визначення технічних рішень

ІІ.1.5. Попередній розрахунок витрат на утримання та обслуговування системи водопостачання й тарифу

ІІ.1.6. Відбір варіанта проекту та його узгодження із громадою

ІІ.1.7. Виготовлення проектно-кошторисної документації

ІІ.1.7.1. Загальні положення

ІІ.1.7.2. Категорія складності та клас наслідків (відповідальності)

ІІ.1.7.3. Порядок проектування

ІІ.1.7.4. Експертиза та затвердження ПКД

ІІ.1.8. Складання проектного документа

ІІ.1.8.1. Визначення бюджету проекту та джерел надходження коштів

ІІ.2. Виконання будівельних робіт

ІІ.2.1. Загальні положення

ІІ.2.2. Вибір підрядної організації

ІІ.2.3. Укладання договору із визначеним підрядником/постачальником

ІІ.2.4. Генеральний підрядник та субпідрядники

ІІ.2.5. Організація нагляду та контролю за виконанням будівельних робіт

ІІ.2.5.1. Технічний нагляд за будівництвом

ІІ.2.5.2. Авторський нагляд за будівництвом

ІІ.2.5.3. Інші форми контролю та нагляду

ІІ.2.6. Початок будівництва

ІІ.2.7. Окремі питання здійснення будівництва

ІІ.2.8. Фінансування будівельних робіт/постачання товарів

ІІ.2.9. Забезпечення участі населення у проекті під час виконання будівельних робіт

ІІ.2.10. Особливості залучення коштів населення до виконання проекту

ІІ.2.11. Випробовування та пусконалагоджувальні роботи

ІІ.2.12. Завершення будівництва

ІІ.2.13. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

ІІ.2.14. Оформлення прийняття-передачі основних засобів

Завантажити посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" в один клік.