Про проект

Для мешканців багатьох українських сіл доступ до сталого та безпечного водопостачання усе ще залишається проблематичним. За даними Спільної моніторингової програми ВООЗ/ ЮНІСЕФ, у 2012 році доступом до централізованого водопостачання користувалося лише 22% сільських мешканців. Відповідно близько 11 млн. жителів села змушені використовувати інші джерела – струмки, криниці, неглибокі свердловини. Втім, використання криниць для питного водопостачання в Україні пов’язане з низкою проблем. Витрати на риття та обладнання індивідуальної криниці коштуватиме щонайменше 7-8 тисяч гривень. Зважаючи на низький рівень доходів, для сільського населення такі витрати є досить високими. Крім того, у багатьох регіонах країни якість води у верхньому водоносному горизонті підземних вод низька. Це спричинено впливом наслідків діяльності промисловості, сільського господарства, а також відсутністю належних систем очищення та каналізації.

Очищення води з приватних криниць доволі дороге для сільських домогосподарств. Інші ж варіанти забору води, такі як збір дощової води, не надто поширені. Тому найбільш перспективним технічним варіантом для сільського питного водопостачання є використання систем централізованого водопостачання, під’єднаних, як правило, до локальних глибоких свердловин із доступом до води з нижніх підземних водоносних горизонтів. Якість води у таких горизонтах зазвичай повністю відповідає санітарним нормам і може використовуватися без додаткового очищення. Залежно від дебіту свердловини та рельєфу місцевості для регулювання тиску використовують водонапірні башти або інше, більш сучасне, обладнання. Такі системи водопостачання з технічної точки зору є централізованими. Під’єднані до джерела, розташованого на території або близько біля села, мережі водопостачання доводять воду до кожного домогосподарства.

Ці системи водопостачання створюються та управляються у переважній більшості випадків, умовно кажучи, самою громадою, тому з організаційної точки зору ця послуга є децентралізованою. Серед форм управління системами є і обслуговуючі кооперативи, і місцеві приватні підприємці, і сільські комунальні підприємства. Важливим чинником при наданні послуги є забезпечення її сталості. Це передбачає реалізацію низки заходів, куди входять дотримання стандартів та вимог під час проектування та будівництва мереж, вирішення питань власності щодо створених об’єктів, визначення відповідно до закону питань утримання та обслуговування системи, розрахунок та встановлення тарифу.

Працюючи в Україні з 2007 року Швейцарсько-українскький проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO напрацював оптимальну модель створення мережі водопостачання в селах і малих містах. Децентралізація дає громадам можливості акумулювати фінансові ресурси для впровадження інфраструктурних проектів, тому питання  ЯК СТВОРИТИ ТА ОРГАНІЗУВАТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ СПОСОБОМ ? Сільське питне водопостачання: від ідеї – до реалізації є надзвичайно актуальним.

Яка мета Посібника? Мета цього Посібникапоширення отриманого досвіду серед усіх зацікавлених сторін із тим, щоб кількість систем водопостачання, створених за цією моделлю, збільшувалася, забезпечуючи доступ до якісного водопостачання більшій кількості сільського населення в Україні.

Про що цей Посібник? У Посібнику йдеться про системи водопостачання, створені зазвичай на основі локального джерела (свердловини) і такі, що обслуговуються, знову ж таки зазвичай, локальним оператором. Тобто основними передумовами створення системи водопостачання є наявність джерела поблизу села та бажання громади обслуговувати систему локально. У переважній більшості сільських населених пунктів в Україні ці передумови можуть мати місце. Втім, окремі позиції Посібника можна використовувати й за інших умов. Наприклад, при відсутності локального джерела або при кращій економічній обґрунтованості під’єднуватися можна і до мереж сусідніх громад. Проте це абсолютно не знімає з порядку денного питання створення технічно сталої системи водопостачання як такої, залучення ресурсів громади, розрахунку тарифу і т. ін. Модель створення децентралізованої системи водопостачання у селі, яка представлена у цьому Посібнику, відповідає тій, що наразі використовується DESPRO у партнерських громадах. Проте зацікавлені користувачі не обов’язково повинні копіювати представлену модель. Модель у комплексі, так само як і її окремі компоненти, може бути адаптованою до місцевих умов та потреб.

Кому цей Посібник може стати в пригоді? Цей Посібник рекомендовано насамперед спеціалістам та організаціям, які зацікавлені у виконанні проектів сільського питного водопостачання в Україні. Сільські ради можуть використовувати цей Посібник для планування інвестицій у водопостачання, покращення технічної, організаційної та фінансової сталості існуючих систем. Органи влади районного та обласного рівня можуть скористатися Посібником як для створення регіональних програм, так і для консультування та спонукання сільських рад до покращення водопостачання на їхніх територіях. Місцеві активісти, ініціативні групи можуть використовувати це видання для попередньої оцінки ситуації з водопостачанням, активізації участі громади у покращеннях системи, підготовки обґрунтованих пропозицій до органів влади, в окремих випадках – самостійного вдосконалення виконаних проектів та обслуговування систем після їх створення.

Щиро сподіваємося, що досвід, представлений у Посібнику, може виявитися корисним центральним органам виконавчої влади, міжнародним донорським організаціям, неурядовим структурам, що підтримують/виконують проекти у сфері сільського водопостачання, а також науковцям та консультантам.

Як використовувати цей Посібник?

Посібник складається з трьох частин. Частина I – представлено детальний порад ник для оцінки та вибору варіанта технічного рішення. Частина II – подано у деталях порядок планування та виконання проекту з сільського водопостачання. Окремі акценти зроблено на залученні громадян до участі у проекті, правилах оформлення фінансових внесків від населення, забезпеченні рівності доступу до води сімей із різними доходами. Частина III – охоплено широке коло питань утримання та обслуговування системи водопостачання: від вибору варіанта до розрахунку та встановлення тарифу. Окрему увагу приділено порядку експлуатації мереж та об’єктів, визначенню необхідних робіт для утримання системи в належному стані. Окремі матеріали, рекомендації, а також приклади оформлення документів, які згадано у Посібнику, винесено у Додатки.

Тим, хто бажає більш ґрунтовно дослідити деякі, здебільшого технічні, питання, рекомендуємо також звернутися до Довідкових матеріалів, зібраних в окремому розділі.

Також ви можете скористатися безкоштовно перевагами дистанційного (онлайн) навчання на курсі «Сільське питне водопостачання» тут http://udl.despro.org.ua/.

Бажаємо успіху в реалізації ваших проектів!